• Kapustnica 2023 20.12.2023

  Dňa 20.12.2023 sa konalo fakultné stretnutie zamestnancov, zaužívané pod názvom „kapustnica“.

 • Fakultné stretnutie 7.11.2023

  Dňa 7.11.2023 sa uskutočnilo stretnutie pedagogických zamestnancov a denných doktorandov fakulty v Aule Maxima.

 • Kapustnica 2022 13.12.2022

  Dňa 13.12.2022 sa po dvojročnej prestávke, spôsobenej pandémiou covid-19, konalo tradičné fakultné stretnutie zamestnancov, zaužívané pod názvom „kapustnica“.

 • XIII. reprezentačný ples FEI 8.2.2020

  Po oslavách 50. výročia založenia fakulty v septembri 2019 sme váhali, či zorganizovať v poradí už XIII. Reprezentačný ples FEI.

 • Kapustnica 2019 9.12.2019

  Dňa 9.12.2019 sa konalo tradičné fakultné stretnutie zamestnancov, zaužívané pod názvom „kapustnica“.

 • 50 rokov FEI TUKE 19.9.2019

  Dňa 19.09.2019 sa konali v Dome umenia oslavy 50. výročia založenia fakulty.

 • XII. reprezentačný ples FEI 8.2.2019

  XII. ročníku reprezentačného plesu patril piatok 8. februára 2019.

 • Novoročný koncert 11.1.2019

  Už po tretí krát sme vstúpili do nového roka slávnostným novoročným koncertom v Štátnom divadle Košice.

 • Fakultná kapustnica 10.12.2018

  Neodmysliteľnou súčasťou v závere kalendárneho roka býva stretnutie zamestnancov, ktorý nazývame „Kapustnica“.

 • Imatrikulácia 23.11.2018

  Slávnostná imatrikulácia študentov I. ročníka sa konala dňa 23.11.2018 v Aule Maxima.

 • XI. reprezentačný ples FEI 2.2.2018

  Dňa 2.2.2018 sme vstúpili do druhej dekády reprezentačných plesov. V poradí XI. reprezentačný ples sa niesol v duchu Viedne, valčíka a Straussovcov.

 • Novoročný koncert 12.1.2018

  Nový rok sa začal slávnostne pre zamestnancov a hostí slávnostným novoročným koncertom v Štátnom divadle, na ktorom vystúpila svetová sopranistka Eva Urbanová.

 • Kapustnica 2017 11.12.2017

  Dňa 11.12.2017 sa konali tradičné koncoročné stretnutie zamestnancov, ktoré už nevoláme ináč ako „kapustnica“.

 • Rada profesorov a docentov 27.11.2017

  Dňa 27.11.2017 sa konala Rada profesorov a docentov.

 • Majáles 2017 15.05.2017

  Dňa 15.5.2017 sa konal v poradí už 10. ročník tradičného stretnutia zamestnancov pod názvom MAJÁLES 2017.

 • X. reprezentačný ples 02.02.2017

  Anjelský ples FEI
  X. reprezentačný ples Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach

 • Novoročný koncert a raut 13.01.2017

  Štátne divadlo v Košiciach bolo dňa 13.1.2017 rezervované pre zamestnancov a hostí, ktorí si nenechali ujsť slávnostnú atmosféru novoročného koncertu.

 • Kapustnica 2016 12.12.2016

  Tradičná fakultná kapustnica sa konala dňa 12.12.2016 a opäť bola spojením pracovného stretnutia zamestnancov s predvianočným posedením pri dobrom jedle a pracovných rozhovoroch.

 • Majáles 2016 16.05.2016

  16.máj 2016 patril stretnutiu zamestnancov v ÚVZ Herľany, ktoré je známe pod názvom Majáles.

 • IX. reprezentačný ples FEI 05.02.2016

  „Savoire vivre“ alebo „Umenie žiť“, bolo hlavnou témou IX. reprezentačného plesu fakulty. Na tohtoročnom plese nechýbala krásna dekorácia vo francúzskom duchu, kvalitné francúzske dezerty, šanzón, kankán a tak sa mohli hostia na pár hodín pomyselne ocitnúť v krajine galského kohúta.

 • Novoročný koncert 11.01.2016

  Začiatok roka 2016 sa niesol na fakulte v slávnostnom duchu.

 • Fakultná kapustnica 07.12.2015

  Dňa 7.12.2015 sa konala tradičná fakultná kapustnica, ako sa familiárne nazýva koncoročné stretnutie zamestnancov.

 • Divadelné predstavenie 2015 22.09.2015

  Každoročne v septembri sa stretávajú zamestnanci, doktorandi a ich rodinní príslušníci v Štátnom divadle Košice pri príležitosti otvorenia nového akademického roka.

 • Majáles 2015 18.05.2015

  Tretí májový týždeň už spravidla patri na našej fakulte ku stretnutiu zamestnancov, ktoré je známe pod názvom majáles.

 • VIII. Reprezentačný ples fakulty 30.01.2015

  Glamour má mnoho synoným. Je to hra o predstavivosti, rozprávka pre dospelých. Možno pôvab, kúzlo, elegancia ilúzia – či optický klam.

 • Kapustnica 2014 08.12.2014

  Tradícia fakultných stretnutí zamestnancov v závere roka sa stala neoddeliteľnou súčasťou života fakulty.

 • OSLAVY 45.výročia fakulty 11.09.2014

  V roku 1969 vznikla na pôde vtedajšej Vysokej školy technickej v Košiciach nová fakulta t.č. s názvom Elektrotechnická fakulta, neskôr premenovaná na Fakultu elektrotechniky a informatiky.

 • Majáles 2014 19.5.2014

  Tradičné stretnutie zamestnancov, známe pod názvom majáles sa konal 19.5.2014 v ÚVZ Herľany.

 • VII. Reprezentačný ples fakulty 7.2.2014

  7. februára 2014 sa konal v poradí VII. Reprezentačný ples fakulty.

 • Fakultná kapustnica 2013 10.12.2013

  Dňa 10.12.2013 sa konala tradičná fakultná kapustnica, ako sa familiárne nazýva koncoročné stretnutie zamestnancov fakulty s Vedením FEI TUKE.

 • Divadelné predstavenie 25.9.2013

  Nový akademický rok FEI TUKE otvára už tradične divadelným predstavením.

 • VI. Reprezentačný ples FEI 1.2.2013

  Tradične prvý februárový piatok je určený na reprezentačný ples fakulty. Tohtoročný sa niesol v duchu témy ,,Pražská kaviareň“.

 • Divadelné predstavenie 11.9.2012

  Stalo sa tradíciou, že na Fakulte elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach otvárame nový akademický rok divadelným predstavením.

 • V. reprezentačný ples FEI TU v Košiciach 3.2.2012

  3. februára 2012 sme vstúpili do V. rocníka tradície plesov Fakulty elektrotechniky a informatiky, ktorý sa stáva povestný svojou neopakovatelnou atmosférou a výzdobou. Pre tento ples padla volba na výzdobu v duchu štyroch rocných období a plesajúci hostia sa mohli tešit zo záplavy živých kvetov, ci ladových svietnikov.

 • Divadlo 2011 14.9.2011

  Veľkoleposť scény, honosné kostýmy a v neposlednom rade krásne operetné duety očarili zamestnancov a doktorandov fakulty , ktorí si prišli pozrieť známu operetu Emmericha Kálmána Čardášová princezná.

 • Majáles 2011 16.5.2011

  Napriek nepriazni počasia sa opäť niesol v kolegiálnom a priateľskom duchu, bol obohatený tanečným programom a samozrejme nechýbalo dobré jedlo.

 • Opäť sme plesali 4.2.2011

  Tohtoročný , v poradí IV. Reprezentačný ples FEI TU v Košiciach sa konal tradičné prvý februárový piatok, teda 4.2.2011.

 • Kapustnica 2010 6.12.2010

  V poradí IV. stretnutie zamestnancov v závere roka sa konalo dňa 6.12.2010 pod tradičným názvom "kapustnica".

 • MIKULÁŠ V BÁBKOVOM DIVADLE 8.12.2010

  Dňa 8.12.2010 sa uskutočnilo predstavenie v Bábkovom divadle v Košiciach na Tajovského ulici.

 • Divadelné predstavenie 17.9.2010

  Už tradične naša fakulta otvára novy akademický rok divadelným predstavením.

 • Majáles 2010 17.5.2010

  Dňa 17.5.2010 sa konal v UVZ Herľany tradičný Majáles FEI TU v Košiciach.

 • III.reprezentačný ples FEI 5.2.2010

  Dobrá hudba, zaujímaví hostia, vyberané jedlo a bohatá tombola. To čakalo v piatok 5.2.2010 na návštevníkov III. Reprezentačného plesu Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, plesu, ktorý si našiel pevné a čestné miesto v živote fakulty.

 • KAPUSTNICA 7.12.2009

  Tradičnou sa na fakulte stala „kapustnica“, ktorá je spojená s hodnotením činnosti fakulty za príslušný rok. V príjemnej predvianočnej atmosfére je priestor na vzájomné stretnutia zamestnancov.

 • Imatrikulácia prvákov 20.11.2009

  Dňa 20.11.2009 sa konala v Aule Maxima slávnostná imatrikulácia študentov I. ročníka FEI TU v Košiciach.

 • DIVADELNÉ PREDSTAVENIE 17.9.2009

  Stalo sa tradíciou otvoriť ak. rok na FEI TU v Košiciach divadelným predstavením. Tento ak. rok bol slávnostnejším, pretože bol jubilejným 40-tým v histórii fakulty.

 • 40 rokov od založenia fakulty 18.6.2009

  21.júl 1969 je dátum, od ktorého sa odvíja história Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, v čase zriadenia Elektrotechnickej fakulty VŠT v Košiciach.

 • II. reprezentačný ples FEI 6.2.2009

  V roku 2008 začala FEI TU v Košiciach budovať tradíciu fakultných plesov. Po úspešnom I. ročníku, ktorý vysoko nasadil latku kvality, prebehol 6.2.2009 II. Reprezentačný ples FEI TU v Košiciach.

 • PRACOVNÝ OBED S MINISTROM HOSPODÁRSTVA SR 30.1.2009

  Dňa 30.1.2009 sa konalo stretnutie členov Kolégia dekana a Rady profesorov FEI TU v Košiciach na pracovnom obede v ŠD B. Němcovej.